Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 21 2017

1319 9ba9 500
Reposted fromerial erial viano-longer-kore no-longer-kore

October 16 2017

bomelam
(...) stałem, sam nie wiedząc, czy na coś czekam, 
czy wszystko już mi obojętne.
— Wiesław Myśliwski

October 03 2017

8175 fa8e 500

redjeep:

the convoy slipped out under the cover of fog…

Reposted fromkimik kimik viaallay allay
bomelam
Nie chciałam, aby zostawiał mnie w spokoju. Chciałam, aby ktoś zadawał mi pytania. Potrzebowałam tego. 
— Tarryn Fisher, Mud Vein
Reposted frommefir mefir viaanorexianervosa anorexianervosa

July 31 2017

bomelam
6838 449b 500
gossip girl s2e18
bomelam

July 27 2017

bomelam

June 07 2017

bomelam
5081 42b9 500
Reposted fromoll oll viaToshi Toshi
6321 fade 500

thefashioncomplex:

Issey Miyake Pre-Fall 2017

Reposted fromgrarzynka grarzynka viaiblameyou iblameyou
bomelam
2209 78e5
Amelie
Reposted fromvacannes vacannes viailovemovies ilovemovies
bomelam
Życzę Ci, abyś zapytana, czego brakuje Ci do szczęścia odpowiedziała: 'niczego'.
— Najlepsze cytaty - Nocne rozmyślania. Też ich nienawidzicie?

March 07 2017

bomelam
Kochające oczy nigdy nie potrafią widzieć.
Reposted bytutus tutus
bomelam
bomelam

March 06 2017

bomelam
9076 2e80 500
Reposted fromPoranny Poranny viamefir mefir
bomelam
2972 73ac
Reposted fromAdalbert67 Adalbert67 viagdziejestola gdziejestola
bomelam
9769 1ffc
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
bomelam
Nie oceniaj ludzi po zachowaniu w tłumie. Poczekaj, aż zobaczysz jacy są w chwili, gdy robi się późno i cicho.
Reposted fromirmelin irmelin viagdziejestola gdziejestola
6207 df59
Reposted fromedenpath edenpath viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl