Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 07 2017

bomelam
Kochające oczy nigdy nie potrafią widzieć.
Reposted bytutus tutus
bomelam
bomelam

March 06 2017

bomelam
9076 2e80 500
Reposted fromPoranny Poranny viamefir mefir
bomelam
2972 73ac
Reposted fromAdalbert67 Adalbert67 viagdziejestola gdziejestola
bomelam
9769 1ffc
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
bomelam
Nie oceniaj ludzi po zachowaniu w tłumie. Poczekaj, aż zobaczysz jacy są w chwili, gdy robi się późno i cicho.
Reposted fromirmelin irmelin viagdziejestola gdziejestola
6207 df59
Reposted fromedenpath edenpath viagdziejestola gdziejestola
bomelam
Bo to wszystko przez te Twoje kompleksy. Jak tylko ktoś próbuje Cię poderwać Ty wszystko ucinasz, bo nie jesteś w stanie uwierzyć, że możesz się komuś spodobać.
— przyjaciółka zawsze prawdę Ci powie
Reposted fromffina ffina viapersona-non-grata persona-non-grata
bomelam
6594 a328
Reposted fromunr-eal unr-eal viacalineczka calineczka

February 20 2017

bomelam
7349 da46 500
Reposted frommyu myu viaToshi Toshi
bomelam
Boże, niech w końcu mi wyjdzie.
Reposted fromorchis orchis viatoniewszystko toniewszystko
bomelam

Opłacz to, wykrzycz to, a później weź się w garść, stań na nogi i zacznij żyć. Możesz żyć tak szczęśliwie, że głowa mała.

— o. Adam Szustak
Reposted fromWeroniikaa Weroniikaa viatoniewszystko toniewszystko
bomelam
Problem z poddaniem się polega na tym, że nigdy się nie dowiesz. Nigdy się nie dowiesz, czy mogło się udać, czy nie.
— Sophie Kinsella
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatoniewszystko toniewszystko

February 16 2017

bomelam
9309 acce
Reposted fromoutline outline viadzisniezasne dzisniezasne
bomelam
1089 976f
tripy
Reposted fromdelima delima viadzisniezasne dzisniezasne
7200 6afb 500
Reposted fromdragonborn dragonborn viadzisniezasne dzisniezasne
bomelam
6535 b5f5 500
Reposted frompulperybka pulperybka viadzisniezasne dzisniezasne
bomelam
3521 2729
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl